Семінар «Сертифікація персоналу з урахуванням ризик-орієнтованного підходу».

22 березня 2018 року органом сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» проведено семінар «Сертифікація персоналу з урахуванням ризик-орієнтованного підходу». 
В  семінарі прийняли участь 25 осіб, представники 15 органів сертифікації та інших провідних організацій у сфері технічного регулювання.

В ході семінару були розглянуті питання щодо перспектив розвитку системи сертифікації персоналу в Україні, питання мінімізації ризиків органів оцінки відповідності щодо компетентності.
З доповідями виступили співробітники центру сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Виступ начальника науково-методичного центру сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Карандєєва К.Г. з презентацією акредитованого органу сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» та стосовно принципів та концепції діяльності органу сертифікації персоналу в умовах реформування системи технічного регулювання, а також з доповіддю щодо ознайомлення учасників семінару зі схемою сертифікації персоналу.

Виступ Заступника директора ТОВ «Кволіті Юкрейн», провідного аудитора сертифікаційного органу «Quality Austria» ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000, провідного інженера із стандартизації науково-методичного центру сертифікації персоналу Глухової О.І. щодо сертифікація персоналу, як  інструменту мінімізації ризиків органів з сертифікації систем управління та продукції щодо компетентності.  

З доповіддю «Нові послуги ОСП ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Відкриття нових спеціалізацій. Розширення (зміна) сфери діяльності аудитора та заходи щодо підтримання аудитором належного рівня компетентності» виступила заступник начальника науково-методичного центру сертифікації персоналу Ходинська А.О.

На семінарі також були розглянуті наступні питання:
— Сертифікаційна діяльність і ідентифікація ризиків органів оцінки відповідності на прикладі органу сертифікації персоналу;
— Запровадження органами оцінки відповідності інструментів оцінювання знань та навичок персоналу, який задіяний в процесі сертифікації (аудиторів). Ризики та можливості:
— Оцінка компетентності персоналу в сфері дії стандартів на системи управління ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 13485:2015, ДСТУ ІSO 22000:2007 тощо, які містять вимоги щодо аналізу ризиків. Запитання щодо ризик-менеджменту – складова екзаменаційних білетів аудиторів;
—   та інш.
Під час семінару в обговоренні питань та живій дискусії з найбільш актуальних та важливих питань прийняли участь провідні аудитори органів оцінювання відповідності-учасники семінару зокрема ДП «УНДІРТ», ДП «Одесастандартметрологія», ТОВ «СВІТОВІ СТАНДАРТИ» та інші, які висловили думки стосовно можливих кроків щодо подальшого удосконалення критеріїв оцінки компетентності, схеми сертифікації персоналу та методів оцінювання компетентності.
В рамках семінару був розглянутий і застосований на практиці процес ідентифікації та аналізування ризиків в діяльності органів за результатами зроблено декілька доповідей учасників семінару. Також для бажаючих було  проведено анонімне тестування під час якого учасники семінару виконали опрацювання тестових запитань в галузі риск-менеджменту.
Учасники семінару проявили зацікавленість в питаннях навчання і підтвердження компетентності персоналу, застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльності органів оцінки відповідності.
Дякуємо усім хто прийняв участь у заході органу сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»!