Процес сертифікації персоналу

Процес сертифікації персоналу

 

Процес сертифікації персоналу здійснюється відповідно до Порядку сертифікації персоналу, відповідає вимогам встановленим в  ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 та включає в себе: аналіз і перевірку відповідності кандидата кваліфікаційним вимогам щодо базової освіти, досвіду роботи, теоретичної підготовки та перевірку та оцінку наявності необхідних знань та практичних навичок, які повинен мати аудитор у відповідності до Схеми сертифікації персоналу (витяг).

Схема сертифікації персоналу містить критерії підтвердження компетентності та методи оцінювання для первинної сертифікації та сертифікації на наступний термін дії сертифіката; інформацію щодо методів наглядання та критеріїв; критерії щодо розширення, зміни сфери сертифікації, призупинення та скасування сертифікатів.

Схема сертифікації персоналу застосовується виключно у власній системі сертифікації органу сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», який є її власником. Доведена відповідність за Схемою є підставою для отримання особою сертифіката та внесення її до реєстру органу сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

 

В загальному випадку сертифікація персоналу в органі сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» включає такі етапи:
1. Подання заявником (замовником послуг) заявки на проведення сертифікації з повним комплектом необхідних документів
2. Розгляд заявки і її реєстрація
3. Аналіз комплекту документів заявника, доданих до заявки і прийняття рішення за результатами аналізу
4. Формування атестаційної комісії та екзаменаційних білетів з урахуванням конкретних заявлених спеціалізацій та термінів проведення іспиту.
5. Проведення іспиту та оформлення протоколу проведення іспиту, прийняття рішення атестаційною комісією
6. Аналіз результатів іспиту, прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) сертифіката органом сертифікації
7. Занесення даних про сертифікацію в реєстр сертифікованих осіб
8. Оформлення та видача сертифіката (при позитивному рішенні)

9. Нагляд за діяльністю аудитора

10. Прийняття рішення за результатами контролю за діяльністю сертифікованої особи. 

11.Розширення або зміну сфери сертифікації (за потреби)

12.Скасування або призупинення сертифіката (за наявності вагомих підстав).

 

Подача та розгляд заявки:

Заявник (замовник послуг) заповнює заявку і формує комплект документів, які є доказом виконання вимог, що пред'являються до заявників.. 
Оформлена заявка з комплектом документів може бути подана до органу сертифікації персоналу особисто заявником (замовником послуг) або спрямована:

 • поштовим відправленням на адресу органу сертифікації (Метрологічна, 4, м.Київ,03143)
 • кур’єрською поштою (Краснова 7/1 оф. 208, м.Київ)
 • електронною поштою з подальшим наданням оригіналу заявки ().

Отримана заявка на сертифікацію персоналу підлягає реєстрації в день її отримання.


Відхилення заявки
 
Підставами для відхилення заявки на сертифікацію персоналу може служити:
• невідповідність освіти заявника (замовника послуг) заявленій галузі сертифікації або недостатній стаж в заявленій галузі діяльності;
• некомплектність поданих документів після повідомлення заявника (замовника послуг) про необхідність їх додаткового уявлення (в робочому порядку);
• інші відступу від вимог обраної області сертифікації;
• відсутність оплати за послуги з сертифікації конкретного заявника (замовника послуг);
• інші порушення з боку заявника правил і процедур сертифікації персоналу.
 
Відмова у проведенні сертифікації не обмежує можливість подання заявником (замовником послуг) нової заявки за умови усунення ним виявлених невідповідностей.

Проведення іспиту:
 

 • Сертифікація кандидата в аудитори здійснюється виключно у формі письмового іспиту та співбесіди.
 • Форми перевірки та/або оцінки і критерії їх визначення при сертифікації персоналу на
  наступний термін дії сертифіката, а також для розширення (зміни) сфери сертифікації наведені у Схемі сертифікації персоналу.
 • Оцінка компетентності (іспит) заявника може бути проведена у формі письмового іспиту  з особистою присутністю на іспиті, або заочній формі без присутності, а також у у формі написання реферату або у формі аналізу документів.
 •  Екзаменаційна комісія формується з екзаменаторів (членів атестаційної комісії) відповідно до галузі, заявленої на сертифікацію.
 • Критерії оцінки та структура екзаменаційного білету наведені у Порядку сертифікації персоналу
 •  За результатами іспиту складається протокол рішення атестаційної комісії.

 При виникненні спірних питань або при незгоді кандидата з результатами іспиту, він має право подати апеляцію.


Нагляд за діяльністю сертифікованих осіб
Орган сертифікації персоналу проводить нагляд за сертифікованою особою в загальному випадку 2 рази за строк дії сертифіката.