Процес сертифікації персоналу

Процес сертифікації персоналу

 

Процес сертифікації персоналу здійснюється відповідно до Порядку сертифікації персоналу, відповідає вимогам встановленим в ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 та включає в себе: аналіз і перевірку відповідності кандидата вимогам щодо базової освіти і досвіду роботи, теоретичної підготовки та практичних навичок та у відповідності до Схеми сертифікації персонал, яка містить критерії підтвердження компетентності та методи оцінювання для первинної сертифікації та сертифікації на наступний термін дії сертифіката; інформацію щодо методів наглядання та критеріїв; критерії щодо призупинення та скасування сертифікатів. Схема сертифікації персоналу застосовується виключно у власній системі сертифікації органу сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», який є її власником. Доведена відповідність за Схемою є підставою для отримання особою сертифіката та внесення її до реєстру органу сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

 

В загальному випадку процес сертифікації кандидата в аудитори в органі сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» включає такі етапи:
1. Подання заявником (замовником послуг) заявки на проведення сертифікації з повним комплектом необхідних документів
2. Розгляд заявки і її реєстрація
3.  Аналіз комплекту документів заявника і прийняття рішення за результатами аналізу
4. Направлення на іспит
5. Проведення іспиту та оформлення протоколу проведення іспиту
6. Аналіз результатів іспиту, прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) сертифіката
7. Занесення даних про сертифікацію в реєстр сертифікованих осіб
8. Оформлення та видача сертифіката (при позитивному рішенні)
9. Нагляд за діяльністю аудитора
10. Прийняття рішення за результатами контролю за діяльністю сертифікованої особи.

 

Подача та розгляд заявки:

Заявник (замовник послуг) заповнює заявку і формує комплект документів, які є доказом виконання вимог, що пред'являються до заявників. Оформлена заявка з комплектом документів може бути подана до органу сертифікації персоналу особисто заявником (замовником послуг) або спрямована: 

  • поштовим відправленням на адресу органу сертифікації (Метрологічна, 4, м.Київ,03143) 
  • кур’єрською поштою (Краснова 7/1, м.Київ) 
  • електронною поштою з подальшим наданням оригіналу заявки (person@csm.kiev.ua). Отримана заявка підлягає реєстрації в день її отримання. 


Відхилення заявки
 
Підставою для відхилення заявки може служити:
• невідповідність освіти заявника (замовника послуг) заявленій галузі сертифікації або недостатній стаж в заявленій галузі діяльності; 
•  некомплектність поданих документів після повідомлення заявника (замовника послуг) про необхідність їх додаткового уявлення (в робочому порядку);
• інші відступу від вимог обраної області сертифікації;
•  відсутність оплати за послуги з сертифікації конкретного заявника (замовника послуг); 
• інші порушення з боку заявника правил і процедур сертифікації персоналу.
 
Відмова у проведенні сертифікації не обмежує можливість подання заявником (замовником послуг) нової заявки за умови усунення ним виявлених невідповідностей.

Проведення іспиту:

  • Сертифікація кандидата в аудитори здійснюється виключно у формі очного тестування та співбесіди.
  • Форми перевірки та/або оцінки і критерії їх визначення при сертифікації на наступний термін дії сертифіката наведені у Схемі сертифікації персоналу. Оцінка компетентності (іспит) заявника може бути проведена в очній формі (з особистою присутністю на іспиті), заочній формі, у формі написання реферату та у формі аналізу документів.
  •  Екзаменаційна комісія формується з екзаменаторів (членів атестаційної комісії) відповідно до галузі, заявленої на сертифікацію.
  • Критерії оцінки та структура екзаменаційного білету наведені у Порядку сертифікації персоналу
  •  За результатами іспиту складається протокол рішення атестаційної комісії.
  • При виникненні спірних питань або при незгоді кандидата з результатами іспиту, він має право подати апеляцію.

 


Нагляд за діяльністю сертифікованих осіб
Орган сертифікації персоналу проводить нагляд за сертифікованою особою в загальному випадку 2 рази за строк дії сертифіката.