КРИТЕРІЇ ЩОДО ЕКЗАМЕНАЦІЇ

1. АУДИТОРІВ ТА КАНДИДАТІВ В АУДИТОРИ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ, ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ

Екзаменаційні білети для кандидатів в аудитори з сертифікації систем управління, оцінювання продукції та систем управління вимогам технічних регламентів та аудиторів, що проходять підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката за схемою з письмовим тестуванням складаються  з 20-ти тестових запитань, та 5-ти практичних завдань.

Максимальна кількість балів, що може бути набрана за правильні відповіді – 100 балів,  з них:

- 20 тестових запитань (№1 – №20) оцінюються в 50 балів  (1 тестове запитання – 2,5 бала);

Орієнтовний час на заповнення одного тестового запитання складає 1 хвилину.

Загальний час на заповнення 20 тестових запитань (№1 – №20)  складає 20 хвилин.

- 5 практичних завдань (№21 –  №25) оцінюються в 50 балів  (1 практичне завдання – 10 балів).

Орієнтовний час надання відповіді на одне практичного завдання складає 14 хвилин.

Загальний час на заповнення 5 практичних завдань (№21 –  №25) складає 70 хвилин.

Розрахунковий час заповнення екзаменаційних білетів складає 90 хвилин, або 1 годину 30 хвилин.

Контроль часу екзамену здійснюється спостерігачем ОСП, відлік починається після завершення вступної наради та заповнення титульних аркушів. Завершення після повідомлення спостерігача ОСП про закінчення часу іспиту.

ПРОХІДНИЙ БАЛ:

  • для кандидатів в аудитори з сертифікації систем управління  –  80 балів;
  • для аудиторів -85 балів.

Якщо сума балів, що набрана аудиторами з сертифікації систем управління, які проходять підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката, в процесі очного тестування складає від 80 до 85 балів, то він запрошується на співбесіду з атестаційною комісією за запитаннями, на які була надана помилкова відповідь, та за додатковими запитаннями.

Час презентації (усної відповіді на співбесіді) практичного завдання  не повинен перевищувати 5 хвилин.

Час усної відповіді на тестові запитання, на які була надана помилкова відповідь, та на додаткові запитання не повинен перевищувати 3 хвилин.

Загальний час співбесіди атестаційної комісії з однією особою не повинен перевищувати 15 хвилин.

 

2. АУДИТОРІВ ТА КАНДИДАТІВ В АУДИТОРИ З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, ПОСЛУГ, АТЕСТАЦІЇ ВИРОБНИЦТВ

Екзаменаційні білети для кандидатів в аудитори складаються з 20-ти тестових запитань, та 5-ти практичних завдань.

Максимальна кількість балів, що може бути набрана за правильні відповіді – 100 балів,  з них:

- 20 тестових запитань (№1 – №20) оцінюються в 50 балів  (1 тестове запитання – 2,5 бала);

Орієнтовний час на заповнення одного тестового запитання складає 1 хвилину.

Загальний час на заповнення 20 тестових запитань (№1 – №20)  складає 20 хвилин.

- 5 практичних завдань (№21 –  №25) оцінюються в 50 балів  (1 практичне завдання – 10 балів).

Орієнтовний час надання відповіді на одне практичного завдання складає 8 хвилин.

Загальний час на заповнення 5 практичних завдань (№21 –  №25) складає 40 хвилин.

Розрахунковий час заповнення екзаменаційних білетів складає 60 хвилин, або 1 годину.

Контроль часу екзамену здійснюється спостерігачем ОСП, відлік починається після завершення вступної наради та заповнення титульних аркушів. Завершення після повідомлення спостерігача ОСП про закінчення часу іспиту.

ПРОХІДНИЙ БАЛ:

  • для кандидатів в аудитори з сертифікації систем управління  –  85 балів;
  • для аудиторів -90 балів.

Якщо сума балів, що набрана аудиторами з сертифікації систем управління, які проходять підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката, в процесі очного тестування складає від 85 до 90 балів, то він запрошується на співбесіду з атестаційною комісією за запитаннями, на які була надана помилкова відповідь, та за додатковими запитаннями.

Час презентації (усної відповіді на співбесіді) практичного завдання  не повинен перевищувати 5 хвилин.

Час усної відповіді на тестові запитання, на які була надана помилкова відповідь, та на додаткові запитання не повинен перевищувати 3 хвилин.

Загальний час співбесіди атестаційної комісії з однією особою не повинен перевищувати 15 хвилин.

 

3. КАНДИДАТІВ В АУДИТОРИ ТА АУДИТОРІВ З ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ

Екзаменаційні білети для кандидатів в аудитори, аудиторів, які проходять підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката за формою з письмовим тестуванням або при розширенні сфери діяльності (за всіма модулями, окрім системних) мають структуру та відбуваються за критеріями оцінки для аудиторів (кандидатів в аудитори) з сертифікації продукції, пункт 2.

 Екзаменаційні білети для кандидатів в аудитори та аудиторів з оцінювання відповідності продукції вимогам технічних регламентів, сфера діяльності яких включає системні модулі  мають структуру та відбуваються за критеріями оцінки наведеними у пункті 1.