КРИТЕРІЇ ЩОДО ЕКЗАМЕНАЦІЇ

1. АУДИТОРІВ ТА КАНДИДАТІВ В АУДИТОРИ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ, ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ

Екзаменаційні білети для кандидатів в аудитори з сертифікації систем управління, оцінювання продукції та систем управління вимогам технічних регламентів та аудиторів, що проходять підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката за схемою з письмовим тестуванням складаються  з 20-ти тестових запитань, та 5-ти практичних завдань.

Максимальна кількість балів, що може бути набрана за правильні відповіді – 100 балів,  з них:

- 20 тестових запитань (№1 – №20) оцінюються в 50 балів  (1 тестове запитання – 2,5 бала);

Орієнтовний час на заповнення одного тестового запитання складає 1 хвилину.

Загальний час на заповнення 20 тестових запитань (№1 – №20)  складає 20 хвилин.

- 5 практичних завдань (№21 –  №25) оцінюються в 50 балів  (1 практичне завдання – 10 балів).

Орієнтовний час надання відповіді на одне практичного завдання складає 14 хвилин.

Загальний час на заповнення 5 практичних завдань (№21 –  №25) складає 70 хвилин.

Розрахунковий час заповнення екзаменаційних білетів складає 90 хвилин, або 1 годину 30 хвилин.

Контроль часу екзамену здійснюється спостерігачем ОСП, відлік починається після завершення вступної наради та заповнення титульних аркушів. Завершення після повідомлення спостерігача ОСП про закінчення часу іспиту.

ПРОХІДНИЙ БАЛ:

  • для кандидатів в аудитори з сертифікації систем управління  –  80 балів;
  • для аудиторів -85 балів.

Якщо сума балів, що набрана аудиторами з сертифікації систем управління, які проходять підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката, в процесі очного тестування складає від 80 до 85 балів, то він запрошується на співбесіду з атестаційною комісією за запитаннями, на які була надана помилкова відповідь, та за додатковими запитаннями.

Час презентації (усної відповіді на співбесіді) практичного завдання  не повинен перевищувати 5 хвилин.

Час усної відповіді на тестові запитання, на які була надана помилкова відповідь, та на додаткові запитання не повинен перевищувати 3 хвилин.

Загальний час співбесіди атестаційної комісії з однією особою не повинен перевищувати 15 хвилин.

 

2. АУДИТОРІВ ТА КАНДИДАТІВ В АУДИТОРИ З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, ПОСЛУГ, АТЕСТАЦІЇ ВИРОБНИЦТВ

Екзаменаційні білети для кандидатів в аудитори складаються з 40 тестових запитань та одного теоретичного запитання. для аудиторів, які проходять підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката за схемою з письмовим тестуванням - з 40 тестових запитань.

Орієнтовний час на заповнення одного тестового запитання складає 1 хвилину.

Загальний час на заповнення 40 тестових запитань (№1 +– №40)  складає 40 хвилин.

Орієнтовний час надання відповіді на одне теоретичне запитання складає 20 хвилин.

Розрахунковий час заповнення екзаменаційних білетів складає 60 хвилин, або 1 година для кандидатів в аудитори та 40 хвилин для аудиторів , які проходять підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката за схемою з письмовим тестуванням

Контроль часу екзамену здійснюється спостерігачем, відлік починається після завершення вступної наради та заповнення титульних аркушів.

Максимальна кількість балів, що може бути набрана за правильні відповіді  на 40 тестових запитань  – 100 балів.

        1 тестове запитання оцінюються в  2,5 бала.

  Правильність та повнота відповіді на теоретичне запитання оцінюється при співбесіді.

         ПРОХІДНИЙ БАЛ:

  • для кандидатів в аудитори  - 85 балів (допускається 15 % помилок );
  • для аудиторів – 90 балів (допускається 10% помилок).

Якщо сума балів, що набрана аудитором при очному тестуванні, складає від 85 до 90 балів, то він запрошується на співбесіду з атестаційною комісією за запитаннями, на які була надана помилкова відповідь, та за додатковими запитаннями.

Час презентації (усної відповіді на співбесіді) ьеоретичного завдання  не повинен перевищувати 5 хвилин.

Час усної відповіді на тестові запитання, на які була надана помилкова відповідь, та на додаткові запитання не повинен перевищувати 3 хвилин.

Загальний час співбесіди атестаційної комісії з однією особою не повинен перевищувати 15 хвилин.

 

3. КАНДИДАТІВ В АУДИТОРИ ТА АУДИТОРІВ З ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ

Екзаменаційні білети для кандидатів в аудитори, аудиторів, які проходять підтвердження компетентності на наступний термін дії сертифіката за формою з письмовим тестуванням або при переході з сертифікації продукції в Державній системі сертифікації до оцінки її відповідності вимогам технічних регламентів (за всіма модулями, окрім системних) мають структуру та відбуваються за критеріями оцінки для аудиторів (кандидатів в аудитори) з сертифікації продукції.

 Екзаменаційні білети для кандидатів в аудитори та аудиторів з оцінювання відповідності продукції вимогам технічних регламентів, сфера діяльності яких включає системні модулі  мають структуру та відбуваються за критеріями оцінки наведеними у пункті 1.