Рекомендації щодо складання іспиту

Для кандидатів в аудитори при підготовці до складання іспиту необхідно врахувати наступне:


Тестові питання за якими проводиться іспит, складені на основі вимог законодавства та нормативних документів України, технічних регламентів, що відносяться до заявленої галузі сертифікації. Заявнику необхідно приводити точні формулювання відповідей на поставлені запитання. Так як все запам'ятати неможливо, для екзаменаторів є важливим, як швидко заявник вміє відшукати відповіді на питання безпосередньо в нормативному документі, який видається за 20 хвилин до закінчення письмової частини іспиту. Члени атестаційної комісії також звертають увагу на знання заявником переліку нормативних документів, що відноситься до заявленої галузі. У екзаменаційних питаннях обов'язково присутні практичні завдання, за якими проводиться співбесіда. Заявник повинен розповісти як виконуються ті чи інші процедури відповідно до вимог нормативних документів або пояснити свої дії як аудитора під час розгляду запропонованої ситуації, яка виникла під час проведення аудиту: скласти протокол невідповідності або обґрунтувати свою думку та визначити дії аудитора (що повинно бути перевірено, до того як, зробити висновок, є відповідність (-ності) чи немає та сформулювати в чому вона (-и) полягає).

Співбесіда також проводиться за питаннями на які були дані неправильні або частково-правильні відповіді.

 

Правила проведення іспиту:

 

 1. Тривалість заповнення екзаменаційного білету на здобуття сертифіката компетентності:
  аудитора з сертифікації продукції (послуг, атестації виробництв) складає  1 годину;
  аудитора з сертифікації систем управління, внутрішнього аудитора з сертифікації систем управління —  1,5 години;
  відлік часу починається після заповнення титульного листа екзаменаційного білету;
   
 2. Під час проведення іспиту не дозволяється користуватись будь - якими довідковими матеріалами у рукописному, друкованому або електронному вигляді, зокрема конспектами лекцій, стандартами, власними записами та іншим;
   
 3.  Під час роботи з екзаменаційним білетом необхідно підтримувати в аудиторії тишу не заважаючи колегам, що знаходяться поруч: розмовами (в тому числі з використанням мобільних телефонів), запитаннями, що стосуються змісту екзаменаційних білетів та в інший спосіб;
   
 4. Не допускається копіювання білетів, розмноження або передача іншій особі;
   
 5. Зв’язок з членами атестаційної комісії забезпечує представник органу з сертифікації персоналу, який знаходиться в аудиторії протягом часу письмової частини іспиту;
   
 6. За необхідності залишити аудиторію примірник вашого білета необхідно здати члену атестаційної комісії або представнику органу з сертифікації персоналу. При цьому час проведення іспиту для такої особи не подовжується.