Співробітництво з навчальними закладами з сертифікації персоналу

Співробітництво з навчальними закладами

Схвалення курсів навчання є  добровільною, безкоштовною процедурою аналізу змісту курсів навчання.

Сертифікація персоналу може здійснюватись з урахуванням результатів підготовки фахівців за схваленими курсами навчання.

Схвалення проводиться органом сертифікації персоналу відповідно до

Порядку схвалення курсів навчання (витяг).

Метою схвалення курсів навчання є підтвердження того, що учбові заклади шляхом теоретичної і практичної підготовки забезпечують отримання слухачами знань, умінь, досвіду в обсязі, необхідному для підтвердження персоналом своєї компетентності здійснювати діяльність в обраній галузі, відповідно до нормативних документів, які містять кваліфікаційні вимоги, а також забезпечення одноманітності і повноти обсягу підготовки персоналу з використанням гармонізованих програм навчання і єдиних критеріїв оцінки стану технічної і методичної бази.

Сертифікація курсів навчання

В Добровільній системі сертифікації УкрСЕПРО здійснюється сертифікація курів навчання згідно затвердженного ПОРЯДКУ СЕРТИФІКАЦІЇ КУРСІВ НАВЧАННЯ.

Сертифікації курсів навчання спрямована на забезпечення одноманітності і достатності об’єму підготовки персоналу з використанням гармонізованих програм навчання, єдиних критеріїв оцінки стану технічної та методичної бази. Результатом сертифікації є видача сертифіката відповідності на курс навчання.