ПЕРЕВАГИ

ПЕРЕВАГИ ВІД СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ в ОСП ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»:

  ♦ сертифікація персоналу надає можливість отримати незалежну оцінку якості підготовки, рівня компетентності, професійної придатності працівників органу сертифікації;

  ♦ демонстрація відповідності аудиторів прямим вимогам міжнародних, європейських та національних стандартів щодо компетентності  які застосовуються під час сертифікації персоналу, наприклад ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1; Розділ 5 ДСТУ ISO/IEC TS 17021-3, Розділ 5 ДСТУ EN ISO/IEC 17021-2,  ДСТУ ISO/IEC TS 17021-10,  ДСТУ ISO/TS 22003,  IAF MD 9 та інших, яку забезпечує орган сертифікації персоналу власними процедурами;

  ♦ підтримка системи управління органів сертифікації систем управління щодо реалізації вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1 в частині доведення компетентності шляхом сертифікації персоналу;

  ♦ сертифікація персоналу є задокументованим доказом виконання вимог до компетентності персоналу органів, які забезпечують аудит і сертифікацію систем менеджменту при акредитації органу;

  ♦ визнання кваліфікації та компетентності персоналу в рамках інтеграційних процесів світової економіки;

  ♦ сертифікація персоналу за рахунок наглядової діяльності дозволяє здійснювати постійний моніторинг компетентності персоналу;
  ♦ формування позитивного іміджу та можливість продемонструвати партнерам по бізнесу свою кваліфікаційну надійність;
  ♦ виконання вимог міжнародних ринків праці;
  ♦ забезпечення психологічного комфорту персоналу і його мотивація;
  ♦ підвищення уваги і поваги до працівників підприємства;
  ♦ підвищення затребуваності і «вартості» професіоналів на ринку праці.