Розгляд апеляцій та скарг

Права та обов’язки заявника при подачі апеляції:

- заявник має право опротестувати рішення щодо результатів робіт за його заявкою на сертифікацію персоналу, а

- заявник має право оскаржити рішення про недоцільність проведення його перевірки та оцінки, про відмову у видачі йому сертифіката компетентності.

- заходи щодо результатів робіт із інспекційного нагляду і рішення про скасування сертифіката компетентності.

- у випадку, якщо заявник має бажання оскаржити рішення про недоцільність проведення його перевірки та оцінки, про відмову у видачі йому сертифіката, про скасування сертифіката компетентності, то він повинен подати письмову апеляцію. Подання апеляції не припиняє дії прийнятого рішення. Письмова апеляція повинна містити обґрунтування незгоди з одержаним рішенням.

До апеляції заявником додаються такі документи:

- листування за питанням що оскаржується;

- документація що надавалась заявником до ОСП.

 

 Створення комісії для розгляду апеляцій

Для розгляду кожної апеляції в ОСП створюється апеляційна комісія. До складу апеляційної комісії можуть бути залучені: фахівці з питання, що розглядається (за необхідності), юристконсульт. Головою комісії призначається відповідальна особа з числа керівників ОСП. До складу апеляційної комісії не можуть включатися особи, причетні до прийняття рішення, що оскаржується.

 

Порядок розгляду апеляцій та скарг

ОСП за дорученням інформує заявника про дату і місце засідання для забезпечення можливості його участі в засіданні апеляційної комісії.

На запит апеляційної комісії ЦСП, що проводив роботи з сертифікації персоналу, подає для розгляду такі документи:

відповідні матеріали перевірки та оцінки компетентності, висновки за результатами розгляду документів, матеріали інспекційного нагляду (за необхідності); методики перевірки і оцінки заявника (за необхідністю).

У запиті апеляційної комісії, стосовно надання матеріалів, повинна бути обґрунтована доцільність їх передачі з органу з сертифікації персоналу, наведено перелік матеріалів та вказано мету, з якою вони запитуються, а також перелік членів апеляціної комісії, які отримають доступ до конкретних документів, або записів. У запиті апеляційної комісії, стосовно надання матеріалів з ОСП повинні бути визначені умови, щодо збереження конфіденційності інформації членами апеляційної комісії.

Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно. Під час прийняття рішення мають бути присутні тільки члени комісії у повному складі.

Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії.

Протягом трьох днів після проведення засідання рішення, що наведене у протоколі засідання апеляційної комісії листом направляється подавцю разом з екземпляром протоколу засідання. Загальний термін робіт з розгляду апеляцій не повинен перевищувати одного місяця.

Рішення апеляційної комісії стосовно поданої заяви може вміщувати одну із таких рекомендацій:

- підтвердити рішення, що було прийнято атестаціною комісією ОСП;

- скасувати рішення, що було прийнято атестаціною комісією ОСП

- провести перевірку та оцінку;

- відмовити у перевірці та оцінці;

- видати сертифікат компетентності;

- відмовити у видачі сертифіката компетентності;

- підтвердити скасування сертифіката компетентності;

- поновити дію сертифіката компетентності.

У разі незгоди з рішенням заявник має право звернутися до комісії з Апеляцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності, протягом десяти днів з дня одержання рішення апеляційної комісії або безпосередньо до суду згідно з чинним законодавством.