Головна інформація

Сертифікація персоналу здійснюється в межах Системи сертифікації персоналу, яку створює орган сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», основною метою якої є:

    → забезпечення належної компетентності персоналу в різних галузях економіки у сфері технічного регулювання;

    → забезпечення компетентним персоналом органи оцінки відповідності;

    → участь у роботі над нормативними правовими документами в галузі оцінки компетентності

   ♦ Компетентність органу сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» відповідно до вимог  ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 засвідчена НААУ.

Атестат акредитації № 6О036 від 29.01.2018

 

атестат акредитації

 

   ♦ Орган сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»  надає послуги з сертифікації персоналу у відповідності до вимог міжнародних, європейських та   національних стандартів щодо компетентності та власної Схеми сертифікації персоналу:

  → аудиторів та головних аудиторів у сфері систем управління;

  → аудиторів та головних аудиторів у сфері дії технічних регламентів,   відповідно до затвердженої сфери акредитації,

   ♦ Сертифікати, видані ОСП ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», визнаються на рівній основі іншими міжнародними та європейськими акредитованими органами, оскільки НААУ є

  → асоційованим членом Європейської кооперації з акредитації (ЕА) та підписантом Багатосторонньої Угоди з ЕА (ЕА BLA),

  → членом Міжнародного форуму з акредитації (IAF) та підписантом Багатосторонньої Угоди про взаємне визнання (IAF MLA) за напрямком – акредитація органів з сертифікації персоналу.  

  ♦ У відповідності до укладеної угоди між НААУ та органом сертифікації персоналу щодо використання знаку IAF MLA, НААУ надає дозвіл ОСП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» на використання знаку ІAF MLA на сертифікатах, які видаються в сфері акредитації.

  ♦ В системі сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» сертифікація персоналу здійснюється також щодо аудиторів та головних аудиторів з:

     → сертифікації продукції, послуг, атестації виробництв

     → сертифікації систем енергетичного менеджменту

     → галузевих систем управління

     → оцінки відповідності продукції  в сфері дії технічних регламентів

     → внутрішніх аудиторів систем управління

     → фахівців з розробки і впровадження планів НАССР

     → менеджерів з якості

     → консультантів з питань систем управління та інш.

  ♦ Сертифікація персоналу є динамічним видом діяльності, який стрімко розвивається, отже ОСП ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» прагне постійно розширювати власну сферу акредитації.

На замовлення клієнтів ОСП розробляє критерії та додаткові спеціальні вимоги до компетентності персоналу відповідно до внутрішніх завдань і потреб організації та проводить оцінку (сертифікацію) знань і навичок персоналу різних галузей промисловості і сфер послуг.  

  Процес сертифікації персоналу здійснюється відповідно до Порядку сертифікації персоналу, відповідає вимогам встановленим в  ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014  та включає в себе: аналіз і перевірку відповідності кандидата вимогам щодо базової освіти і досвіду роботи, теоретичної підготовки та практичних навичок та у відповідності до Схеми сертифікації персоналу, яка містить критерії підтвердження компетентності та методи оцінювання для первинної сертифікації та сертифікації на наступний термін дії сертифіката; інформацію щодо методів наглядання та критеріїв; критерії щодо призупинення та скасування сертифікатів.