Головна інформація

Послуга по сертифікації персоналу діє в рамках Системи сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», основною метою якої є:

- участь у роботі над нормативними правовими документами в галузі оцінки компетентності

- забезпечення завдань по оцінці компетентності персоналу в різних галузях економіки.

   ♦ Компетентність органу сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 засвідчена НААУ.

Атестат акредитації № 6О036 від 12.09.2023 р.

   ♦ Орган сертифікації персоналу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» виконує роботи з сертифікації аудиторів та головних аудиторів відповідно до затвердженої сфери акредитації, яку має намір постійно розширювати в залежності від вимог ринку.

   ♦ Сертифікати, видані ОСП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», визнаються на рівній основі в Європейському союзі, оскільки НААУ є асоційованим членом Європейської кооперації з акредитації (ЕА) та підписантом Багатосторонньої Угоди з ЕА (ЕА MLA), членом Міжнародного форуму з акредитації (IAF) та підписантом Багатосторонньої Угоди про взаємне визнання (IAF MLA) за напрямком – акредитація органів з сертифікації персоналу. 

  ♦ У відповідності до укладеної угоди між НААУ та органом сертифікації персоналу щодо використання знаку IAF MLA, НААУ надає дозвіл ОСП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» на використання знаку ІAF MLA на сертифікатах, які видаються в сфері акредитації.

  ♦ В системі ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» орган сертифікації персоналу проводить також роботи з підтвердження компетентності аудиторів/головних аудиторів з:

      сертифікації продукції, послуг, атестації виробництв

      сертифікації систем енергетичного менеджменту

      галузевих систем управління

      оцінки відповідності продукції в сфері дії технічних регламентів

      внутрішніх аудиторів систем менеджменту

      фахівців з розробки і впровадження планів НАССР, менеджерів з якості, консультантів з питань систем управління та інш.

При цьому ОСП має намір постійно розширювати сферу акредитації.

  ♦ На замовлення клієнтів ОСП розробляє критерії та додаткові спеціальні вимоги до компетентності персоналу відповідно до внутрішніх завдань і потреб організації та проводить оцінку (сертифікацію) знань і навичок персоналу різних галузей промисловості і сфер послуг. 

  Процес сертифікації персоналу здійснюється відповідно до Порядку сертифікації персоналу, відповідає вимогам встановленим в  ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019  та включає в себе: аналіз і перевірку відповідності кандидата вимогам щодо базової освіти і досвіду роботи, теоретичної підготовки та практичних навичок та у відповідності до Схеми сертифікації персоналу, яка містить критерії підтвердження компетентності та методи оцінювання для первинної сертифікації та сертифікації на наступний термін дії сертифіката; інформацію щодо методів наглядання та критеріїв; критерії щодо призупинення та скасування сертифікатів.